Loopbaanbegeleiding

Loopbaan
begeleiding

Vastgelopen in uw werk?

Niet meer tevreden met uw huidige baan?

Te maken met plotseling of dreigend ontslag?

Sinds kort of langere tijd een uitkering?

Verder ontwikkelen op een manier die bij u past?

Loopbaanbegeleidingstraject
Een loopbaanbegeleidingstraject is bij uitstek bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het maken van een keuze op het gebied van werk en loopbaan.

In dit traject krijgt u meer inzicht in uzelf; uw kwaliteiten en valkuilen, uw interesses, uw motivatie en inspiratie. Tevens krijgt u de nodige informatie over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De combinatie van zelfinzicht en kennis over de opleidings- en beroepsmogelijkheden leidt tot een weloverwogen keuze voor uw eigen toekomst.

Bij het loopbaanbegeleidingstraject worden capaciteiten, belangstelling, werkhouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht door middel van gesprekken, testen en opdrachten.

Op basis van de resultaten en de verkregen gegevens word u verder begeleid en geadviseerd over te maken keuzes en er worden plannen opgesteld voor verdere actie. Alle loopbaankeuzetrajecten starten met een onderzoeksdag. Daarna volgen gesprekken waarbij, na een brede oriëntatie, verdere keuzes worden gemaakt, een keuzeplan en een plan van aanpak worden opgesteld.

Sollicitatietraject
Het sollicitatietraject biedt ondersteuning op het gebied van vacatures zoeken, sollicitatiebrieven schrijven, curriculum vitae schrijven, sollicitatiegesprekken voeren, netwerken en alle andere vaardigheden en middelen die nodig zijn om succesvol te solliciteren.

Loopbaanbegeleidingstraject
Een loopbaanbegeleidingstraject is bij uitstek bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het maken van een keuze op het gebied van werk en loopbaan.

In dit traject krijgt u meer inzicht in uzelf; uw kwaliteiten en valkuilen, uw interesses, uw motivatie en inspiratie. Tevens krijgt u de nodige informatie over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De combinatie van zelfinzicht en kennis over de opleidings- en beroepsmogelijkheden leidt tot een weloverwogen keuze voor uw eigen toekomst.

Bij het loopbaanbegeleidingstraject worden capaciteiten, belangstelling, werkhouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht door middel van gesprekken, testen en opdrachten.

Op basis van de resultaten en de verkregen gegevens word u verder begeleid en geadviseerd over te maken keuzes en er worden plannen opgesteld voor verdere actie. Alle loopbaankeuzetrajecten starten met een onderzoeksdag. Daarna volgen gesprekken waarbij, na een brede oriëntatie, verdere keuzes worden gemaakt, een keuzeplan en een plan van aanpak worden opgesteld.

Sollicitatietraject
Het sollicitatietraject biedt ondersteuning op het gebied van vacatures zoeken, sollicitatiebrieven schrijven, curriculum vitae schrijven, sollicitatiegesprekken voeren, netwerken en alle andere vaardigheden en middelen die nodig zijn om succesvol te solliciteren.

 1. Kennismakingsgesprek, 30-45 min
  Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan een vrijblijvend, kosteloos gesprek plaatsvinden waarin u de vraagstelling kunt toelichten en waarin wederzijds informatie uitgewisseld wordt.
 2. Persoonlijkheidsonderzoek, gehele dag
  Tijdens het beroepskeuzeonderzoek worden capaciteiten, belangstelling, studiehouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Naast gesprekken worden eveneens testen en opdrachten gemaakt. Het onderzoek beslaat een hele dag van 09.00 tot ongeveer 17.00 uur.
 3. Oriënteren, 1 tot 4 halve dagen
  Na het persoonlijkheidsonderzoek worden eerst de resultaten hiervan besproken. Samen met de adviseur wordt een groot aantal mogelijke functies en eventuele cursussen verkend. U krijgt een schriftelijk overzicht van de testresultaten mee naar huis.
 4. Thuisopdracht
  Vervolgens gaat u zelf aan de slag gedurende een periode van ongeveer drie weken. Deze tijd is nodig om zelf de informatie te verwerken en verdere keuzes te maken. U kunt in die tijd brochures aanvragen, de mogelijkheden overdenken, meelopen of praten met mensen die bepaalde beroepen uitvoeren en overleggen met anderen.
 5. Keuzeplan, focus op de arbeidsmarkt en plan van aanpak 
  In de gesprekken die daarna volgen, staat besluitvorming centraal. De verschillende keuzealternatieven worden vastgesteld, er kunnen prioriteiten worden bepaald en samen met de adviseur stelt u een plan op voor verdere actie. Eventueel volgt er een competentieonderzoek, één of meer vacature opdrachten en een korte sollicitatie begeleiding. Als u hierna nog verdere begeleiding zou willen, is dat natuurlijk altijd mogelijk.
 6. Rapportage
  Een schriftelijk overzicht van de testresultaten is inbegrepen. Indien een uitgebreide rapportage gewenst is, is dat mogelijk. In deze rapportage worden de onderzoeksresultaten, de procedure en het advies helder uiteengezet.
 Beroepskeuze of loopbaanbegeleiding

De tarieven voor een beroepskeuzetraject of loopbaantraject hangen af van uw netto-inkomen en kunnen variëren tussen €713,- en €1035,- voor het gehele traject.

Sollicitatiebegeleiding

Op uurbasis.

Outplacement of re-integratietraject:

Offerte op aanvraag.

Alle genoemde tarieven gelden voor particulieren. Voor organisaties en werkgevers diensten en tarieven op aanvraag.