Beroepskeuze

Beroepskeuze

Al enige jaren werkervaring, maar op zoek naar mogelijke alternatieven?

Door fysieke of mentale beperkingen op zoek naar andere mogelijkheden voor werk?

Niet meer tevreden uw huidige werk?

Op korte of lange termijn op zoek naar een alternatief?

Begeleidingstraject
Artemis biedt voor beroepskeuze vragen een keuzebegeleidingstraject. In dit traject krijgt u meer inzicht in uw eigen persoon en krijgt u de nodige informatie over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De combinatie van zelfinzicht en kennis over de opleidings- en beroepsmogelijkheden leidt tot een weloverwogen keuze voor uw eigen toekomst.

Persoonlijkheidsonderzoek.
Bij al deze onderzoeken worden capaciteiten, belangstelling, studie/werkhouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht door middel van gesprekken, testen en opdrachten. Op basis van de resultaten en verkregen gegevens word u verder begeleid en geadviseerd over de te maken beroepskeuze en worden plannen opgesteld voor verdere actie. Alle beroepskeuzetrajecten starten met een onderzoeksdag. Daarna volgt een gesprek, waarbij de resultaten worden besproken. Op basis van de resultaten wordt u verder begeleid in het maken van uw beroepskeuze.

Begeleidingstraject
Artemis biedt voor beroepskeuze vragen een keuzebegeleidingstraject. In dit traject krijgt u meer inzicht in uw eigen persoon en krijgt u de nodige informatie over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De combinatie van zelfinzicht en kennis over de opleidings- en beroepsmogelijkheden leidt tot een weloverwogen keuze voor uw eigen toekomst.

Persoonlijkheidsonderzoek.
Bij al deze onderzoeken worden capaciteiten, belangstelling, studie/werkhouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht door middel van gesprekken, testen en opdrachten. Op basis van de resultaten en verkregen gegevens word u verder begeleid en geadviseerd over de te maken beroepskeuze en worden plannen opgesteld voor verdere actie. Alle beroepskeuzetrajecten starten met een onderzoeksdag. Daarna volgt een gesprek, waarbij de resultaten worden besproken. Op basis van de resultaten wordt u verder begeleid in het maken van uw beroepskeuze.

 1. Kennismakingsgesprek, 30-45 min
  Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan een vrijblijvend, kosteloos gesprek plaatsvinden waarin u de vraagstelling kunt toelichten en waarin wederzijds informatie uitgewisseld wordt.
 2. Persoonlijkheidsonderzoek, gehele dag
  Tijdens het beroepskeuzeonderzoek worden capaciteiten, belangstelling, studiehouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Naast gesprekken worden eveneens testen en opdrachten gemaakt. Het onderzoek beslaat een hele dag van 09.00 tot ongeveer 17.00 uur.
 3. Oriënteren, 1 tot 3 halve dagen
  Na het persoonlijkheidsonderzoek worden eerst de resultaten hiervan besproken. Samen met de adviseur wordt een groot aantal mogelijke beroepen en eventuele opleidingsmogelijkheden verkend. U krijgt een schriftelijk overzicht van de testresultaten mee naar huis.
 4. Thuisopdracht
  Vervolgens gaat u zelf aan de slag gedurende een periode van ongeveer drie weken. Deze tijd is nodig om zelf de informatie te verwerken en verdere keuzes te maken. U kunt in die tijd brochures aanvragen, de mogelijkheden overdenken, meelopen of praten met mensen die bepaalde beroepen uitvoeren en overleggen met anderen.
 5. Keuzegesprek(ken), ongeveer 2 uur
  In de gesprekken die daarna volgen, staat besluitvorming centraal. De verschillende keuzealternatieven worden vastgesteld, er kunnen prioriteiten worden bepaald en samen met de adviseur stelt u een plan op voor verdere actie. Als u hierna nog verdere begeleiding zou willen, is dat natuurlijk altijd mogelijk.
 6. Rapportage
  Een schriftelijk overzicht van de testresultaten is inbegrepen. Indien een uitgebreide rapportage gewenst is, is dat mogelijk. In deze rapportage worden de onderzoeksresultaten, de procedure en het advies helder uiteengezet.
 1. Beroepskeuzetraject Artemis

  Voor scholieren en studenten tot en met 25 jaar bedraagt het tarief €775,- voor het gehele traject. Dit traject bestaat uit:

  • Persoonlijkheidsonderzoek: 1 dag
  • Oriënteren: 2 dagdelen
  • Keuzebegeleiding: 1 of meer gesprekken
  • Nagesprek met ouders
   

  Studie- en beroepskeuzetraject extra

  Bovenstaand studie- en beroepskeuzetraject kan worden uitgebreid met een totaalverslag na afloop en met eventuele nazorg. Het tarief bedraagt dan €925,- voor het gehele traject.

  Verkort traject

  Voor scholieren die een weloverwogen keuze willen maken met betrekking tot de profielkeuze/sectorkeuze. Het verkort traject bestaat uit 2 bijeenkomsten:

  • Persoonlijkheidsonderzoek: 1 of 2 dagdelen
  • Oriëntatie en keuzeplan: 1 dagdeel
  4

  Het tarief voor dit verkorte traject: op aanvraag.